lấy mẫu xét nghiệm tại nhà

XÉT NGHIỆM VIÊM GAN B

Xét nghiệm viêm gan B gồm nhiều loại xét nghiệm khác nhau, mỗi loại hoặc nhóm xét nghiệm sẽ cho biết mức độ mắc bệnh viên gan B đến đâu. Có 5 loại xét nghiệm máu chính để phát hiện viêm gan B bao gồm HBsAg, Anti-HBc (HBc-Ab), Anti-HBs (HBs-Ab), HbeAg, Anti Hbe.

ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM

0473.051.115
Hotline