Xét nghiệm nội tiết tố nữ

Xét nghiệm nội tiết tố nữ chẩn đoán vô sinh

Xét nghiệm nội tiết tố nữ bao gồm FSH, LH, Estradiol, Testosteron, Progesterone, Prolactin của tuyến yên giúp định lượng những hormon cơ bản để chẩn đoán và thăm dò nội tiết ở cơ quan sinh sản của chị em phụ nữ.

 Các xét nghiệm nội tiết tố nữ cơ bản

1.Xét nghiệm GnRH: Một số trường hợp vô kinh do LH, FSH thấp, tiến hành điều trị thử bằng GnRH với liều thấp, định lượng thấy LH, FSH tăng lên do suy vùng dưới đồi và không tiết được GnRH

2.Xét nghiệm FSH: FSH được tiết ra từ tuyến yên, kích thích nang noãn phát triển. Xét nghiệm định lượng FSH được thực hiện khi nghi ngờ rối loạn nội tiết, suy tuyến yên, suy buồng trứng sớm, suy buồng trứng nguyên phát

Xét nghiệm nội tiết tố nữ GnRH Xét nghiệm GnRH

3. Xét nghiệm LH: LH và FSH được tạo ra từ tuyến yên do GnRH vùng dưới đồi điều khiển

Xét nghiệm nội tiết tố nữ LH

4. Estradiol(E2) được tạo ra từ nhau thai và buồng trứng

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Estradiol(E2 Xét nghiệm nội tiết Estradiol

5. Xét nghiệm Progetsteron

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Progetsteron

6. Xét nghiệm nội tiết tố nữ Testosteron

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Testosteron

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Testosteron

7. Xét nghiệm Prolactin

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Prolactin

Bảng xét nghiệm Prolactin

Xét nghiệm nội tiết tố nữ Prolactin Xét nghiệm nội tiết tố nữ là 1 xét nghiệm quan trọng để khảo sát hoạt động của buồng trứng cũng như các khả năng dự trữ noãn của buồng trứng. Ngoài ra, xét nghiệm nội tiết nữ còn dùng để theo dõi sự phát triển của nang noãn và hiện tượng rụng trứng. Chính vì thế, đó là xét nghiệm cần thiết trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh vô sinh ở phụ nữ.

One thought on “Xét nghiệm nội tiết tố nữ chẩn đoán vô sinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published.